Projekt MZSR 2016 - akonehulit.sk

Pilotný projekt „Ako nehuliť“ – on-line internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany

Nezisková a organizácia Lepšia cesta, n. o. realizuje pilotný projekt „Ako nehuliť“ – on-line internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Projektové aktivity sa začali v novembri 2016 a budú ukončené 31. marca 2017. Výška nenávratného finančného príspevku je 15 439,00 €.