2 % z daní

Čo sú 2% z daní?

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétneho neziskového subjektu. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku.
 

Čo podporíte, ak sa rozhodnete venovať svoje 2% našej neziskovej organizácii?

Poukázaním finančného daru umožníte ľuďom pracujúcimi s drogovo závislými vykonávať kvalitnejšie ich prácu, a tým pomáhate nachádzať ľuďom cestu do zmysluplného života. 
 

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:
 

 

Ďakujeme!