Čo robíme

 1. predliečebná starostlivosť – určená hlavne pre tých, ktorí začínajú pociťovať problém s užívaním drog alebo alkoholu. Snažíme sa spolu zistiť, o aký závažný problém ide a s čím súvisí. Častokrát nemusí ísť o závislosť, tá sa objavuje neskôr. Môže ísť o experimentovanie alebo únik pred ťaživými okolnosťami. Možností je viac. 
  Ak si myslíte, že patríte do tejto skupiny, prípadne nie ste si tým istí, dohodnite si konzultáciu s niektorým z našich terapeutov. 
   
 2. ambulantná liečba závislosti a dôsledkov závislosti – Vo väčšine prípadov samotná ambulantná liečba nestačí na poctivé zvládnutie závislosti. Účinnejšia je hospitalizácia, ktorá za normálnych okolností trvá 3 mesiace. 
  Niekedy sa však stáva, že životná situácia nedovoľuje liečbu v zdravotníckom zariadení. Vtedy je aktuálna práve táto ambulantná liečba.  Ambulantná liečba znamená navštevovanie terapeuta v pravidelných intervaloch, obvykle raz za týždeň (alebo podľa dohody). Odporúčame zároveň navštevovať aj psychiatra, ktorý Vám dá lieky na zníženie chuti po droge alebo alkohole. 
  Ak by sa Vám nepodarilo abstinovať napriek našej spoločnej snahe, vždy je možné zvážiť inú formu liečby - hospitalizáciu. Máme priame kontakty na niektoré zariadenia v okolí, takže Vám vieme rýchlo pomôcť.
   
 3. ústavná liečba –  tú ešte nerobíme ;-)
   
 4. doliečovanie – Pri ukončovaní ústavnej liečby závislosti, klasicky napríklad v na Klinike drogových závislostí v Pezinku alebo v resocializačnom zariadení, budú Vám isto odporúčať navštevovať tzv. kluby a terapeutické skupiny. Aktuálne máme vytvorenú jednu skupinu abstinujúcich alkoholikov a jednu skupinu drogovo závislých. Tretia sa ešte len tvorí. Naše skupiny vedú skúsení terapeuti už niekoľko rokov a naozaj si dávame záležať na tom, aby sme pomáhali ľuďom abstinovať čo najdlhšie.
   
 5. pracujeme s rodinami – býva to často krát tak, že samotný závislý nepociťuje žiadne problémy so závislosťou. Zato rodinní príslušníci to pociťujú veľmi. Rodičia, deti a partneri sú často frustrovaní, bezmocní a nahnevaní. Ak patríte k ľuďom, ktorí majú tieto problémy, príďte a povedzte nám o nich. Dohodnite si individuálnu konzultáciu, prípadne môžete prísť s celou rodinou.

 

 

 

Naše služby sú pre našich klientov hradené zo zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja.