Kontakt

Lepšia cesta, n.o.
Nám. 1. mája 2
903 01 Senec

Korešpondenčná adresa

Lepšia cesta, n.o.
P.O.BOX 101
90301 Senec


Informácie:     

Prvý kontakt: Mgr. Lucia Lesayová - 0915 944 263 :: lesayova@lepsiacesta.sk

Riaditeľ: MUDr. Libor Kišš - kiss@lepsiacesta.sk


Denný stacionár
Pondelok - Piatok : 8:00 – 16:00

Mgr. Jana Beňušková - 0904 304 304 :: benuskova@lepsiacesta.sk


I. doliečovacia skupina (drogovo závislí) 
Pondelok : 18:00 - 20:00

MUDr. Libor Kišš - 0907 402 564 :: kiss@lepsiacesta.sk


II. doliečovacia skupina (abstinujúci alkoholici) 
Utorok : 17:30 - 19:00

Mgr. Lucia Lukovičová Lesayová - 0915 944 263 :: lesayova@lepsiacesta.sk


III. zmiešaná skupina
Streda : 17:00 - 18:30

MUDr. Libor Kišš - 0907 402 564 :: kiss@lepsiacesta.sk
Mgr. Jana Beňušková - 0904 304 304 :: benuskova@lepsiacesta.sk


Je dobré sa na konzultácie objednávať telefonicky. 
Rovnako sa na nás môžete obrátiť s akýmikoľvek otázkami.